ARCHA


Olomouc

Podporujeme neziskové, misijní a veřejně prospěšné organizace a projekty v naplňování jejich vlastních vizí.

Chceme doprovázet ty, kteří věří, že svět může být lepším místem, a mají odvahu pro to také něco udělat. Naší prací chceme odebrat břímě administrace a technického zázemí od vedoucích a pracovníků misijních, neziskových a veřejně prospěšných projektů i organizací, aby se mohli co nejefektivněji věnovat svému cíli.

Komunita

Příprava

Změna

Komunita

Příprava

Změna

Naším cílem je budovat propojenou komunitu v neziskovém sektoru, kde se můžeme navzájem podporovat. Každýz nás má jiná nadání, proto se navzájem můžeme ve svých slabinách doplňovat, a tak i jeden od druhého učit, jak být prospěšnější své cílové skupině. Nezisková i misijní sféra je koneckonců o lidech, kterým chceme sloužit. Podporou právě těch pracujících v neziskovém sektoru chceme i svou troškou přispět k tomu, aby se i ta naše část světa mohla změnit aspoň trošku k lepšímu.

Je mnoho ušlechtilých vizí, ale i ta nejlepší může zkrachovat na nedostatku lidí v týmu, technickém zázemí nebo nepořádku v papírech. Hrozí tak nebezpečí, že ušlechtilá vize půjde do pozadí a pracovníci se musí věnovat více technické či administrativní práci než hlavní činnosti samotné.

Stejně tak je mnoho nadšenců s nápadem, který neví, jak proměnit v realitu. Nemají se na koho obrátit anebo sami nechtějí svůj čas trávit papírováním, ale chtějí ho věnovat právě vizi, kterou mají na srdci.

Začínajícím projektům nabízíme komplexní podporu v rozjezdu.  Přípravu struktury projektu, administraci, účetnictví i technické zázemí včetně webových stránek. Chceme tak podpořit začínající projekty, aby se jejich vedoucí mohli soustředit primárně na vizi projektu.

Organizacím chceme převážně ulehčit od administrační zátěže. Nabízíme i kvalitní technické řešení a školení, které finančně neziskové projekty moc nezatíží. Chceme je tak podpořit ve slabých oblastech a uvolnit jim ruce k jejich hlavní činnosti.

Nabízíme služby pro


jednotlivce i TÝMy

Máš vizi, pomocí které chceš něco změnit? Nevíš, jak sestavit plán? Nebo plán již máš, ale nevíš, kde začít? Obáváš se množství administrace? Chceš se vyhnout účetnictví?

Nabízíme naši podporu od plánovací fáze až po samotný rozjezd projektu.


neziskové organizace

Cílem je nabídnou úlevu NNO od administrace a techniky, aby se mohly organizace věnovat primárně své vizi.

Proto nabízíme právní poradenství, účetnictví, webové stránky i školení v oblasti výpočetní techniky.


křesťanské církve

Jsme křesťanskou organizací. Naší touhou je stejně jako v neziskové sféře podporovat mezidenominačně i křesťanské církve a misijní organizace. Chceme takto primárně podporovat rozvoj misijní činnosti jak místní, tak zahraniční.


Škála naší nabídky

Projektový management

 • Stanovení vize a cílů
 • Rozplánování projektu
 • Koučing, mentoring
 • Školení v soft skills
 • Fundraisingový plán

PR a event management

 • Pořádání přednášek
 • Pomoc s přípravou eventů
 • Organizace konferencí
 • Grafické podklady
 • Propagační materiály

účetnictví a administrativa

 • Vedení účetnictví
 • Účetní audity, papírování
 • Back-office pro NNO
 • Právní poradenství
 • Řešení GDPR

Technické
rešení a školení

 • Webové stránky
 • Školení v ovládání IT
 • Správa sociálních sítí
 • Správa výpočetní techniky
 • Řešení interní komunikace

Podpoř nás
či některý z partnerských projektů

Každý dar nám pomůže rozvíjet zázemí i možnosti zkvalitnění našich služeb pro neziskové organizace a další projekty.

Číslo účtu pro finanční dary: 2700923278 / 2010
*v případě daru pro partnerský projekt nám prosím prvně napiš

Je naším interním pravidlem, že z každého daru věnujeme desetinu veřejně prospěšným a misijním projektům, s nimiž přímo nespolupracujeme.

Kontakt

Sídlo spolku

  Archa Olomouc z.s.
  Schweitzerova 386/54
  779 00 OLOMOUC
  IČ: 04648609

E-mail

  [email protected]


Najdete nás také na našem pracovišti v centru Olomouce