ARCHA


Olomouc

VIZE. Slovo, které některé děsí, jiné mate a ostatní se jím zabývají. Jedno však máme v neziskovém sektoru všichni společné. Všechny naše organizace či projekty jsou definovány svou vizí. Ta je, dle definice, určení cíle, kterého chce organizace případně projekt dosáhnout.

Naší vizí je: „Podporovat neziskové, veřejně prospěšné a misijní projekty a organizace v naplňování jejich vlastní vize.

Je mnoho ušlechtilých vizí, ale i ta nejlepší může zkrachovat na nedostatku lidí v týmu, technickém zázemí nebo nepořádku v papírech. Hrozí tak nebezpečí, že ušlechtilá vize půjde do pozadí a pracovníci se musí věnovat více technické či administrativní práci než hlavní činnosti samotné.

Stejně tak je mnoho nadšenců s nápadem, který neví, jak proměnit v realitu. Nemají se na koho obrátit anebo sami nechtějí svůj čas trávit papírováním, ale chtějí ho věnovat právě vizi, kterou mají na srdci.

Začínajícím projektům nabízíme komplexní podporu v rozjezdu.  Přípravu struktury projektu, administraci, účetnictví i technické zázemí včetně webových stránek. Chceme tak podpořit začínající projekty, aby se jejich vedoucí mohli soustředit primárně na vizi projektu.

Organizacím chceme převážně ulehčit od administrační zátěže. Nabízíme i kvalitní technické řešení a školení, které finančně neziskové projekty moc nezatíží. Chceme je tak podpořit ve slabých oblastech a uvolnit jim ruce k jejich hlavní činnosti.

Hodnoty
na kterých stavíme

Komunita

Příprava

Změna

Komunita

Příprava

Změna

Chceme doprovázet ty, kteří věří, že svět může být lepším místem a mají odvahu pro to také něco udělat. Naši práci zaměřujeme na přípravu a podporu vedoucích a pracovníků projektů i organizací, aby mohli co nejefektivněji naplňovat svou vizi.

Ke každému projektu přistupujeme jako k rodině a naší touhou je propojovat mezi sebou neziskový sektor, protože navzájem si můžeme pomoci ještě více a co jeden neumí, může umět někdo jiný. Chceme takhle i svou trochou přispět k tomu, aby se i naše část světa, mohla změnit aspoň trošku k lepšímu.

Nabízíme služby


Týmům i jednotlivcům

Máš vizi, kterou chceš něco změnit? Nevíš, jak sestavit plán? Nebo plán již máš, ale nevíš, kde začít? Obáváš se množství administrace? Chceš se vyhnout účetnictví?

Nabízíme naši podporu od plánovací fáze až po samotný rozjezd projektu.


neziskovÝM organizacím

Cílem je nabídnou úlevu NNO od administrace a techniky, aby se mohly organizace věnovat primárně své vizi.

Proto nabízíme primárně právní poradenství, účetnictví, webové stránky i školení v ovládání výpočetní techniky.


křesťanským církvím

Jsme křesťanskou organizací. Naší touhou je stejně tak, jak v neziskové sféře, podporovat mezidenominačně i křesťanské církve a misijní organizace. Chceme takto primárně podporovat rozvoj misijní činnosti jak místní, tak zahraniční.


Škála naší nabídky

Projektový management

 • Stanovení vize a cílů
 • Rozplánování projektu
 • Koučing, mentoring
 • Školení v soft skills
 • Fundraisingový plán

PR a event management

 • Pořádání přednášek
 • Pomoc s přípravou eventů
 • Organizace konferencí
 • Grafické podklady
 • Propagační materiály

účetnictví a administrativa

 • Vedení účetnictví
 • Účetní audity, papírování
 • Back-office pro NNO
 • Právní poradenství
 • Řešení GDPR

Technické
rešení a školení

 • Webové stránky
 • Školení v ovládání IT
 • Správa sociálních sítí
 • Správa výpočetní techniky
 • Řešení interní komunikace

Podpoř nás
či některý z partnerských projektů

Každý dar nám pomůže rozvíjet zázemí i možnosti, jak zkvalitnit naše služby pro neziskové organizace a další projekty.

Číslo účtu pro finanční dary: 2700923278 / 2010
*v případě daru pro partnerský projekt, nám prosím prvně napiš

Je naším interním pravidlem, že z každého daru věnujeme desetinu veřejně prospěšným a misijním projektům, s nimiž přímo nespolupracujeme.

Kontakt

Sídlo spolku

  Archa Olomouc z.s.
  Schweitzerova 386/54
  779 00 OLOMOUC
  IČ: 04648609

E-mail

  info@archaolomouc.cz


Najdete nás také na našem pracovišti v centru Olomouce